--------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 29/12

 

Tilstede: Liselotte, Carsten og Julie

 

 

Julie 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 15/12

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, Carsten og Julie

 

Mia, daglig leder er tilstede under dele af mødet.

 

 

Julie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 6/12

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, Carsten og Julie

 

 

Julie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 1/12

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, Carsten og Julie.

 

 

Julie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslutningsreferat 20/10 2021

 

Tilstede: Liselotte, Carsten, Jeannett og Julie

Daglig leder Mia er tilstede under dele af møde.

 

 

 

Julie

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslutningsreferat 29/9 2021

 

Tilstede: Liselotte, Carsten, Jeannett og Julie

Daglig leder Mia er tilstede under dele af møde.

 

· Økonomien er gennemgået. Vi har haft en del store udgifter, bl.a til folde, lys, brostenstalden og så er der blevet fyldt op af pil. Der kommer tilskud i næste måned som udligner en del.

· Vi er overgået til et nyt betalingssystem og det er det der gør at priserne er så skæve. Grunden er, der er et større gebyr til udbyder. Vi er ved at se på problemet.

· Der er konstateret blodorm i stalden blandt de nye heste og vi går i gang med behandlingen med det samme. Dvs. at vi behandler hele besætningen, da vi skal have det helt til livs.

· Fremover skal alle nye heste der kommer ind i stalden, være behandlet for orm og dokumentation skal kunne fremvises.

· Der er ønske om en månedlig springundervisning ved Rudie Tegenhof, dette arbejder Mia videre med.

· Vi har været så heldig at få tilbud, om at låne et par heste, til vores elevskole. Dem tager vi ud og kigger på hurtigst muligt.

· Vi opfordre til at dem som, har heste der spiser deres strå hurtigt, til at komme deres står i et hø net. Vi har flere gange oplevet, at nogen heste, står uden strå alt for længe, hvilket de ikke har godt af.

· Grundet staldmiljøet opfordre vi til, at man jævnligt fjerner tis, for at bevare et godt klima.

· De nye folde er sat op og er taget i brugt. Der er også lavet en ekstra fold. De nye vandkopper bliver sat op snarest muligt og vi har været så heldig at få sponseret 2 vankopper mere, hvilket er fantastisk nu vi alligevel skal i gang med at sætte dem op.

· Der er medlemsmøde søndag den 10/10 kl. 15.00

· Vi snakker igen om et overvågningsystem og ser på en løsning hurtigst muligt. Vi håber på vi kan få sponsorater så det kan lade sig gøre.

 

 

Julie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslutningsreferat 15/9 2021

 

Tilstede: Liselotte, Carsten, Jeannett og Julie

 

· Økonomien er gennemgået.

· Man må ikke under nogen omstændigheder, tag selv af hø/wrap og strøg. Der vil blive indkøbt poser til at der kan blive lavet 5kg wrap/hø poser som man kan tilkøbe.

· Vi gør opmærksom på at det stadig ikke er tilladt at have hund med på Lerbæk.

· Golfklubben har flere gange oplevet at der er huller i banen fra heste. Det er helt uacceptabelt at man ikke kommer og siger at man har været inde på deres baner. Man kan selv rette henvendelse til golfklubben og finde en løsning på skaden. Det koster ca. 200,- i bare materialer pr. hul hesten laver i greenen, dette vil jeres ansvarsforsikring dække i de fleste tilfælde.

· Vi har besluttet os for at sætte Drinx til salg. Vi vil selvfølgelig gerne have en ny pony eller to. Vi håber at vi kan finde en erstatning hurtigst muligt.

· De nye folde skal være færdig senest 1/10. Det kræver at folk får fjernet deres gamle hø og andet fra deres folde.

Der kommer info om projektet løbende.

· Hvis man ikke vil dele sin greb med nogen, skal man sætte den ned til sit skab efter brug.

Som noget nyt vil vi indkøberkøber nogle stykker som er til brug i stalden, til dem som ikke har sin egen.

· Der arbejdes på en løsning til møddingen. Vi tænker over hvad vi skal gøre og håber på at have en plan klar som kan iværksættes til foråret.

· Vi fortsætter med vinduerne i hak og åben eller delvist åben porte afhængig af vejret.

· Vi undersøger muligheden for at få fjernet forhøjningen i laden, hvor vi gerne vil have opsadlingspladser. Projektet afhænger af at vi kan få

sponsorater, da vi har brugt mange penge på andre projekter den seneste tid.

· Vi skal igen i år søge midler hos anlægspuljen. Vi søger bl.a. til vandkopper på foldene, vandingsanlæg og varmepumpe.

Der udover søger vi fortsat andre puljer til andre forbedringer på stedet.

· Der er kommet prisstigning på Aveve foder pr 1/9, derfor kommer prisen hos os også til at stig. Derfor koster det både for Sport og Optimal pr. 1/11 1kr mere pr. kg.

· vi henstiller stadig til at man ændre i sit forbrug eller tilkøb sidst på måneden og gerne nogle dage inden vi går ind i en ny måned.

· Reserver man en boks kan den reservers i en måned frem til den 1. efter den 1 i måneden efter, vil man blive opkrævet leje.

· Er der spørgsmål til rokering af bokse eller generelt henvendelser ang. bokse, så er det Mia man kontakter.

 

 

Julie

-----------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 18/8

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, Carsten og Julie.

 

 

Julie 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslutningsreferat 04/8 2021

 

Tilstede: Liselotte, Carsten, Jeannett og Julie

 

· Så er bestyrelsen klar igen efter ferie.

· For eftertiden henstiller vi til at man ikke tager sin hund med på Lerbær. Dels af hensyn til hestene men også af hensyn til de folk der færdes på stedet.

· Husk at det er maks et skab pr. hest. Skabet må maks være en meter bredt.

· Vi har næsten fuld stald og det er jo dejligt, de resterende bokse som står tomme er pt. reserveret.

· Projekter med nye lamper i hallerne, starter snart. I samme omgang bliver der kigget på højtalerne i loftet.

· Er man i tvivl ift. aften foder vagt, så spørg en af de andre som har vagt om man må komme en aften og blive lært op.

· Ordningen med vinduerne i hak og portene åben fortætter i august, med mindre vejret indbyder til andet.

· Der bliver kigget på ny foldplan i morgen, så vi snarest muligt kan få lavet nye folde.

· Der arbejdes stadig på en løsning med gulvet i brostenstalden. vi håber at vi kan få det lavet i august måned mens vi stadig har heste der står ude om natten, da det vil gøre arbejdet en del nemmere.

· Der vil blive lavet en aften, hvor man bliver introduceret for hvad det vil sige og hjælpe til et stævne. På den måde ved alle hvad de går indtil og flere kan byde ind på de forskellige opgaver.

· Der vil blive lavet en arbejdsdag med bla. folde og rengøring af bokse og stald på programmet.

· Jakob tager staldkatten med hjem og gennemgår det tilbehør der er der til, så vi kan finde ud af hvad der kan bruges der til. Vi håber meget at klipperen der til fungerer så vi har meget bedre mulighed for at få klippet græsset, især de steder hvor det bliver rigtig højt og groft.

· Når man lukker heste ud, skal man tænke over hvordan man håndter hesten. lad være med at lad dem græsse på vej ind og ud, det giver problemer for personalet nå de skal lukke dem ud. Derud over skal man være opmærksom på at de ikke skal stå med siden til når man slipper dem, de skal vendes rundt så man står hoved mod hoved.

· Er der nogen der har erfaring med at søge fonde? vi mangler nogen som vil hjælpe os med at søge til de projekter som vi gerne skal have penge til.

· Når man bestiller piller, så få dem gerne fjernet fra staldgangen indenfor et par dage, så de ikke står i vejen ellers sæt dem på loftet.

· som vedtaget på generalforsamling vil der bliver oprettet støtte medlemskab på vores hjemmeside, så opfordre gerne venner og familie som ønsker at støtte os, til at gå ind og meld sig ind.

· Børn som kommer i stalden, skal være under opsyn. Dvs. kører man sit barn på Srl, skal der være en tilstede som holder øje og kan kontakte en forældre om nødvendigt.

 

 

 

Julie

 

 

Bestyrelsesmøde 16/6

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, Carsten og Julie.

 

 

 

 

 • Der bliver købt et nyt 10- turskort til Naomi og Drinx, så der kan rides undervisning ved Inge og der kan udvikles på hestene.
 • Pilen stiger pr. 1/8 til 95kr, efter vi får i sække er det blevet dyre og lige nu sætter vi penge til på det.
 • Økonomien er gennemgået.
 • Longering skal foregå i den lille hal. Man må med ungheste eller heste med udfordringer longer dem “igang” i få minutter i den store hal, men ikke mere end det.
 • Vandspiltovet, hvis hesten skider SKAL man fjerne lorten. Afløbet stopper til og der kommer vand over det hele.
 • Der er sat reoler nedenfor trappen, hvem ejer dem?
 • Er man sød og hjælper med at lukke heste/ponyer ind i hverdagen, skal man være 16år+ for at gå med hestene, er man under 16år kan man tage skoleheste og ponyer ind.
 • Har man unghest opstaldet på klubben, skal personalet kunne trække forsvarligt med den. Ellers forventes det at der bliver trænet med hesten til den kan trækkes forsvarligt med.
 • Ønsker man at købe drikkevare og der er en ansvarlig for klubben tilstede er man velkommen til at henvende sig til personen og få låst op til cafeteriet.
 • Der er intern sommerstævne i weekenden og der er stor tilslutning.

 

 

Julie 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 9/6

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, Carsten og Julie.

 

 

 

 • Vi har fået ny skolenhest. Vi har købt Karoline af Kirstine. Karoline er overtaget pr 1/6 og indgår i skoleheste ordningen.
 • Økonomien er gennemgået.
 • Arbejdsdag er aflyst og udsættes til start august.
 • Pr 1/7 kommer skoleheste ud på døgnfold, Mathilde og Bounty skal stadig ind om natten.
 • Evaluering af stævnet, hvad kan vi gøre bedre. Cafeteriet skal optimeres hvis vi skal server ude en anden gang. Portioner skal være lige store. Oprydning efter stævnet skal være bedre. Vi mangler stadig hjælpere, til stævnerne.
 • Stævnet har givet et overskud på ca 12.500kr
 • Vinduerne i den nye stald vil i løbet af sommeren kun være lukket under særlige omstændigheder. Der mangler luft så vi fast holder at de skal være lidt åben.
 • Grundet istandsættelse af vores nye vandvogn, er banen blevet noget tørre. Den er kommet retur og vi er ved at vande banerne op igen.

 

 

Julie

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde 26/5

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, kicki og Julie.

 

 

 

 • Personalet lukker kun heste ud, på sommerfolden pr. 1/6 hvis hesten har står inde pga meget dårligt vejr. De lukker ikke ind fra sommerfold.
 • Husk at ændre jeres forbrug hvis i skal på døgnfold, aller senest den til den 1. gerne i god tid hvis det er muligt.
 • Kicki overtager ansvaret for parterne og parthestene. Så fremover er det hende der skal kontaktes.
 • Økonomien er gennemgået.
 • Der er kommet ny vand vogn og det gør at vi igen kan få vandet baner igen.
 • Der mangler hjælper til lejr. Hjælperlisterne ligger i klublokalet, så skriv jer gerne på.
 • Når man bruger køkkenet rydder man op efter sig selv, tømmer opvaskemaskinen og sætter snavset i igen, dette er et fælles ansvar.
 • Der arbejdes på en løsning med nye lamper rundt på den nye stald, så alle vinduer også kan åbnes.
 •  

 

 

Julie

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde 19/5

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, kicki og Julie.

 

 

 

 

Julie

 

------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 12/5

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, kicki, Julie og Kirstine.

 

 

 

Julie

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 5/5

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, kicki, Julie og Kirstine.

 

 

 

Julie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 28/4

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, kicki, Julie og Kirstine.

 

 

 

 

Julie

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 21/4

 

Tilstede: Jeannett, Liselotte, Julie og Kirstine.

 

 

 

 

Julie

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 14/4 2021

 

Tilstede: Jeannett, Kicki, Liselotte, Julie og Kirstine.

 

 

 

 

Julie

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde 7/4 2021

 

Tilstede: Jeannett, Kicki, Liselotte, Julie og Kirstine.

 

 

 

 

Julie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beslutningsreferat 24/3 2021

 

Tilstede: Liselotte, Kicki, Jeannett og Julie

 

· Ændring i partordningen, så vi tilgodeser flere, der i blandt børn som er i skilsmisse familier hvor de kun har mulighed for at have part hver anden weekend. Derfor vil det nu være muligt at leje part hver anden weekend.

· Udlejer har været og besigtige vores nye stald og han var rigtig godt tilfreds. Vi har fået mulighed for at tilkøbe lidt ekstraplads til opbevaring af strå mm, til en fair pris og det har vi takket ja til. Det betyder at vi får to fag ekstra af laden og det har stor betydning for os, så vi kan bevare en vis orden i klubben.

· Vi beder jer endnu engang om at få ryddet op omkring jeres bokse og hvor i ellers opholder jer

· Der er blandt flere af opstanderne utilfredshed med kvaliteten af det nuværende hø, derfor har vi valgt at samle vores indkøb, så vi for femtiden også køber vores hø hos Klitlund.

 

 

 

Julie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslutningsreferat 17/3 2021 

 

Tilstede: Liselotte, Kicki, Jeannett og Julie 

 

Shetlandspony ink. 1/2 balle hø/wrap 950,- 

Pony ink. 1 balle hø/wrap 1200,- 

Hest ink. 1 1/2 balle hø/wrap fra oktober til april 1425

Hest ink. 1 balle hø/wrap fra maj til september, undtagen de mdr der er sommergræs. 

 

Der kommer arbejdsopgaver op på tavlen, tilføj gerne noget hvis i synes der er noget der skal laves. 

Arbejdsdagen bliver oprettet som en begivenhed på facebook hvor man kan tilmelde sig.  

Så det må vi desværre vente med dette lidt endnu.  

 

Julie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 3/3 2021

 

Tilstede: Jeannett, Kicki, Liselotte, Julie og Kirstine.

 

 

 

 

Julie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 18/2

 

Tilstede: Jeannett, Kicki, Liselotte, Julie og Kirstine.

 

 

 • området omkring tilskuere pladserne i den store hal er en zone for sig. Den er ikke oprettet i kalenderen, men man må gerne være der som feks. forældre til ridende barn, der må dog stadig kun være 5 personer.
 • Der vil i vinterferien blive lavet aktiviteter i små hold, for dem der er tilmeldt vores elevskole
 • , ponyryttere og parteryttere.
 • Vi har været i kontakt med dyrlægen, omkring de meget lave temperaturen og det vejr vi har haft den sidste uge og vi følger selvfølgelig deres anbefalinger. Opdateringer kommer til opstalder på vores facebook side så folk ved hvis der er ændringer i vores fold plan for dagen.
 • Vi er påbegyndt oprydning i depotet og kontoret, så derfor roder det lidt pt.
 • Liselotte overtager elevskolen fra kicki. Liselotte har i forvejen meget kontakt til forældrene, så det vil gøre nogle ting nemmere.
 • Til de nye: der er så der kan laves kaffe i køkkenet, i er velkommen til at benytte det.
 • Der bliver sommerfold til heste på folden mod Elling og pony sommerfold der hvor der er wrap løsdrift nu. Folden ud mod vejen, som blev brugt til sommerfold sidste år vil blive omlagt i år.

 

 

Julie

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde 8/2 2021

 

Tilstede: Jeannett, Kicki, Liselotte, Julie og Kirstine.

 

 

 

 

Julie

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslutningsreferat 01/12 2020

Til stede fra bestyrelsen: Julie Liselotte, Kicki, Jeannett og Kirstine

 

· De medlemmer der ikke har oprettet sig i det nye system endnu, skal gå ind og få det gjort. De kan gøre det på sportsrideklubben.dk oprette login, Tilmeld start til ridning , så man bliver medlem og tilmeld derefter de services i benytter.

· der er kommet varmepumper op i sadelrummet og der kommer i snart i det andet sadelrum.

· sadelrummene må kun bruges til jeres sadler, trenser og gjorde, støvler og hjelm ink taske. så få fjernet de ting der ikke høre til i rummet.

· Hver hest må have skab eller opbevaring som fylder maks 1 meter i bredden, alt andet skal opbevares på loftet. så alle skal deles om hø rummene.

· Der kommer ny trap op til loftet, den bliver monteret hurtigst muligt.

· gennemgang af økonomi og overblik over staldprojektet gennemgået.

· Der kommer ændringer i Frederikshavner ordningen igen, hvad det betyder fremover ved vi først i 2021, men umiddelbart tror vi det er positivt.

· Husk at rettet jeres bokstavler så de passer med foder osv.

Julie

----------------------------------------

Beslutningsreferat 4/1 2021

 

Tilstede: Liselotte, Kicki, Jeannett og Julie

· Ansvaret for elevskolen overgår til Kicki, Kirstine står fortsat for partrytterne.

Al henvendelse vedr. hold og kontakt fra undervisere sker til kicki.

· Der er snart sat nyt lys op i den nye stald og også delvist i brostenstalden, så nu er vi snart på plads.

Men vi mangler stadig hjælp til sadelrummet, så meld jer gerne ind på opgaven.

· fremover vil der blive tilbudt holdundervisning hos Inge Fredborg, det vil også være muligt at få ene timer ved Inge. Inge underviser i forvejen i spring her på Lerbæk og vi glæder os til at udvide samarbejdet.

· vi arbejder på en aftale om tilridning og heste i ridning og håber på at finde en berider som vil være tilknyttet klubben og kan tilbyde den service, evt også med mulighed for enetimer.

· Vi er på udkig efter en ny elevhest igen, da vi har solgt Magic til Liva :) Så kender i nogen som har en 1'er pony der kunne passe ind i vores elevskole så sig gerne til.

· Regler for åbning vinduerne i den nye stald er; personalet/weekendvagt lufter ud i vinterhalvåret.

Grunden er at vi pga. frost, risiker at rørene springer og hele stalden bliver oversvømmet. Der vil efter følgende være store udgifter for a kunne udbedre skaderne og nyt pil i boksene.

 

Julie