Priser pr. 1. november 2022*

 

Tilkøb:

Se prisliste i shoppen

 

Service tilkøb:

Udmugning pr måned 350,00 kr

Udmugning pr uge 100,00 kr

Udmugning pr dag 25,00 kr

Klokker på morgen 150,00 kr pr md.

Klokker af eftrmiddag 150,00 kr pr md.

Staldbandagager eller dækken af morgen 150,00 kr pr md

Dækken på morgen 150,00 kr pr måned

Dækken af eftermiddag 150,00 kr pr md

Dækken på eftermiddag 150,00 kr pr md

 

Medlemskab  (gældende fra 01.10.2020)

Senior +25: 325 kr. halvårligt

Senior 18-25: 225 kr. halvårligt

Junior -18: 125 kr. halvårligt

Passiv, Handicap eller Pensionist: 120 kr. halvårligt 

 

Man melder sig ind et halvt år af gangen og medlemsskabet betales henholdvis 1.februar og 1.august. 

 

 

 

Opstaldning (gældende fra 1. maj 2022*)

Fuldpas

Boksleje pr. måned 1400,- samt depositum på 1400,-

Har du mere end 1 hest, gives der efterfølgende 10% på boksleje pr. ekstra hest.

Inkluderet i bokslejen er: 

•Ind- og udlukning i hverdagene

•Tildeling af "morgenpose" hvis det er valgt

•Tildeling af kraftfoder 3 x dagligt

Samt:

•Ryttere til og med 16 år har 1 x ugentlig hold dressurundervisning v. klubbens underviser.

 

Krav:

Ved opstaldning i fuldpas forpligter man sig til at benytte det strøelse og stråfoder, som klubben tilbyder.

Ønsker man både at fodre med det kraftfoder, som klubben tilbyder, og eget kraftfoder, vil personalet kun tildele klubbens kraftfoder. Eget kraftfoder må man selv stå for.

Ønsker man kun at fodre med eget kraftfoder, vil personalet tildele dette. Forudsat at foderet er fordelt i bøtter med tydeligt påført hestenavn (som hidtil).

Hesteejeren skaffer selv for egen regning 1 x foldesæk, hvorpå der tydeligt påføres hestens navn.

Hesteejeren er selv ansvarlig for, at bokstavlen, herunder ønsket mængde af stråfoder / kraftfoder / strøelse er korrekt anført.

 

Personalet afvejer hver morgen den mængde hø der er bestilt til den enkelte hest. Der kan tilkøbes 5 kg. hø/wrap ved behov. 

Foderændringer kan ske til hver den 1. i måneden, såfremt der inden d. 20. i forudgående måned er givet besked til srlkasse@gmail.com

Strøelse kan bestilles til udlevering tirsdag/torsdag.

 

 

Selvpas:

Boksleje pr. måned 1700,- samt depositum på 1400,-.

Har du mere end 1 hest, gives der efterfølgende 10% på boksleje pr. ekstra hest.

Inkluderet i bokslejen er: 

•Ind- og udlukning i hverdagene

•Tildeling af hesteejerens eget stråfoder 1 x dagligt (morgen)

•Tildeling af kraftfoder 1 x daglig (morgen)

Samt:

•Ryttere til og med 16 år har 1 x ugentlig hold dressurundervisning v. klubbens underviser.

 

Krav:

Ved opstaldning i selvpas forpligter man sig til at benytte den strøelse, som klubben tilbyder.

Strøelse (halmpiller/spåner) kan bestilles til udlevering tirsdag.

 

Løsdrift:

Vi tilbyder løsdrift for både heste, ponyer og shetlændere samt for både hopper og valakker

Pris pr måned for heste og ponyer er 1.200 kr samt et depositum på 1.200 kr. Vi udbyder en løsdrift kun for shetlandsponyer, her er prisen 800 kr pr måned samt et depositum på 800 kr.

Ved opstaldning i løsdrift kan man købe stråfoder af klubben.

Man forpligter sig til selv at stå for fordring med kraftfoder mv.

 

Andre køb:

 

Halkort pr md for medlemmer  200,00

halkort pr gang for medlemmer 25,00

halkort pr gang for ikke-medlemmer 50,00

 

* Alle priser tillæges betalingsgebyr som fremgår af betaling via hjemmeside