Priser pr. 1. november 2021

 

Tilkøb:

Hø 3,00 kr pr kg

Wrap 2,00 kr pr kg

Pilestrø 95,00 kr pr trillebør

Træpiller 45,00 kr pr pose

Aveve sport 8,00 kr pg kg

Aveve Optimal 10,00 kr pr kg

 

Service tilkøb:

Udmugning pr måned 350,00 kr

Udmugning pr uge 100,00 kr

Udmugning pr dag 25,00 kr

Klokker på morgen 150,00 kr pr md.

Klokker af eftrmiddag 150,00 kr pr md.

Staldbandagager eller dækken af morgen 150,00 kr pr md

Dækken på morgen 150,00 kr pr måned

Dækken af eftermiddag 150,00 kr pr md

Dækken på eftermiddag 150,00 kr pr md

 

Medlemskab  (gældende fra 01.10.2020)

Senior +25: 325 kr. halvårligt

Senior 18-25: 225 kr. halvårligt

Junior -18: 125 kr. halvårligt

Passiv, Handicap eller Pensionist: 120 kr. halvårligt 

 

Man melder sig ind et halvt år af gangen og medlemsskabet betales henholdvis 1.februar og 1.august. 

 

 

 

Opstaldning (gældende fra 1. januar 2020)

Fuldpas

Boksleje pr. måned 1200,- samt depositum på 1300,-

Har du mere end 1 hest, gives der efterfølgende 10% på boksleje pr. ekstra hest.

Inkluderet i bokslejen er: 

•Ind- og udlukning i hverdagene

•En håndfuld hø om morgenen (efter personalets skøn)

•Tildeling af kraftfoder 3 x dagligt

Samt:

•Ryttere til og med 16 år har 1 x ugentlig hold dressurundervisning v. klubbens underviser, mod betaling af merpris på 100 kr. pr. måned er undervisning v. klubbens berider.

 

Krav:

Ved opstaldning i fuldpas forpligter man sig til at benytte det strøelse og stråfoder, som klubben tilbyder.

Ønsker man både at fodre med det kraftfoder, som klubben tilbyder, og eget kraftfoder, vil personalet kun tildele klubbens kraftfoder. Eget kraftfoder må man selv stå for.

Ønsker man kun at fodre med eget kraftfoder, vil personalet tildele dette. Forudsat at foderet er fordelt i bøtter med tydeligt påført hestenavn (som hidtil).

Hesteejeren skaffer selv for egen regning 1 x foldesæk, hvorpå der tydeligt påføres hestens navn.

Hesteejeren er selv ansvarlig for, at bokstavlen, herunder ønsket mængde af stråfoder / kraftfoder / strøelse er korrekt anført.

 

Personalet afvejer hver morgen den mængde hø der er bestilt til den enkelte hest. Der kan tilkøbes 5 kg. hø/wrap ved behov. 

Foderændringer kan ske til hver den 1. i måneden.

Strøelse (pil / piller) kan bestilles til udlevering tirsdag.

 

 

Selvpas:

Boksleje pr. måned 1500,- samt depositum på 1300,-.

Har du mere end 1 hest, gives der efterfølgende 10% på boksleje pr. ekstra hest.

Inkluderet i bokslejen er: 

•Ind- og udlukning i hverdagene

•Tildeling af hesteejerens eget stråfoder 1 x dagligt (morgen)

•Tildeling af kraftfoder 1 x daglig (morgen)

Samt:

•Ryttere til og med 16 år har 1 x ugentlig hold dressurundervisning v. klubbens underviser, mod betaling af merpris på 100 kr. pr. måned er undervisning v. klubbens berider.

 

Krav:

Ved opstaldning i selvpas forpligter man sig til at benytte den strøelse, som klubben tilbyder.

Strøelse (pil / piller) kan bestilles til udlevering tirsdag og fredag.

 

Løsdrift:

Vi kan tilbyde en løsdrift med wrap og en løsdrift med hø. Begge er for både hopper og valakker

Pris pr md er 1425 for hest, 1200 for pony og 900 for shet samt depositum på 1300,00

Med i prisen er 1,5 balle wrap eller en ball hø pr md. pr hest, 1 balle pr pony og en halv til shet 

Ved opstaldning i løsdrift forpligter man sig til at benytte det strøelse og stråfoder, som klubben tilbyder.

Man forpligter sig ligeledes til at indgå i løsdriftens foderordning.

 

Andre køb:

 

Halkort pr md for medlemmer  200,00

halkort pr gang for medlemmer 25,00

halkort pr gang for ikke-medlemmer 50,00