Velkommen til Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) - en rideklub under Dansk Rideforbund og med mange aktiviteter på alle niveauer. Sportsrideklubben Lerbæk er beliggende i naturskønne omgivelser ved Lerbæk Hovedgård i Frederikshavn. Her undervises i både dressur og spring og ridningen foregår på på egen hest, eller på rideklubbens elev/part heste og ponyer. Al henvendelse angående opstaldning stilles til den Staldansvarlige Anne Snebang  på telefon 21609011 eller på mail staldlerbaek@gmail.com

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, samt at give vores medlemmer de bedste rammer og muligheder for at udvikle sig indenfor sporten. 

For opdatering omkring stævner, sociale arrangementer osv. opfordre vi alle til at gå ind på vores Facebookside eller melde sig ind i vores gruppe, hvor der løbende bliver lagte nyheder ind. 

Vi ses i verdens bedste rideklub, hvor ''Ridning er for alle''.

 

Hos Sportsrideklubben Lerbæk har du mulighed for at få din egen partpony. 

Kontakt Kirstine Ørskov på telefon 28555039

 

Fra den 1. januar 2020 koster halkort 200 kr. pr. equipage!

 

Sportsrideklubben Lerbæk, Skagensvej 195B, 9900 Frederikshavn

 

Sportsrideklubben Lerbæk er støttet og sponsoreret af

LERBÆK HOVEDGÅRD A/S

 

Nyheder

Generalforsamling

30-04-2021

Vi indkalder til generalforsamling på Sportsrideklubben Lerbæk.

Generalforsamling søndag 30/5 2021 kl. 15.00

I klublokalet.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning, ved formanden.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af øvrige kontingenter.

(Bestyrelsen foreslår at det forbliver uændret)

5. Indkomne forslag.

-Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår at medlemmer af bestyrelsen gerne må være ansat i klubben, udelukken med henblik på at have nemmere tilgang til arbejdskraft og omvend, kunne gøre brug af ansattes frivillige indsats som en del af bestyrelsen.

Dog kan formand og næstformand ikke besidde en ledende stilling på srl.

-Vi vil under medlemskab tilføje en mulighed for at være støtte medlem.

Medlemsskabet giver mulighed for, at børn, ægtefæller og øvrige interessenter kan være medlem af klubben som støttemedlem, men uden at bruge klubbens ride faciliteter. At være støttemedlem giver ikke ret til at starte stævner i klubbens navn!. Man har heller ikke stemmeret ved evt møder og generalforsamling.

Vedtages forslaget skal der fastsættes kontingent for støttemedlemsskab.

Bestyrelsen foreslår 150kr årligt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Jeannett Nygaard (villig til genvalg)

Kicki Sulbæk (ønsker ikke genvalg)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant.

9. Valg af 2 interne bilagskontrollanter og en suppleant.

10. Valg af ekstern revisor.

11. Eventuelt.

Læs mere

Corona

11-01-2021

På grund af corona situationen frabedes al unødig færden på Sportsrideklubben Lerbæk. Der er oprettet kalender til at booke en tid for opstaldere og ryttere. 

Læs mere

Arrangementer