Generalforsamling

30-04-2021

Vi indkalder til generalforsamling på Sportsrideklubben Lerbæk.

Generalforsamling søndag 30/5 2021 kl. 15.00

I klublokalet.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning, ved formanden.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af øvrige kontingenter.

(Bestyrelsen foreslår at det forbliver uændret)

5. Indkomne forslag.

-Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår at medlemmer af bestyrelsen gerne må være ansat i klubben, udelukken med henblik på at have nemmere tilgang til arbejdskraft og omvend, kunne gøre brug af ansattes frivillige indsats som en del af bestyrelsen.

Dog kan formand og næstformand ikke besidde en ledende stilling på srl.

-Vi vil under medlemskab tilføje en mulighed for at være støtte medlem.

Medlemsskabet giver mulighed for, at børn, ægtefæller og øvrige interessenter kan være medlem af klubben som støttemedlem, men uden at bruge klubbens ride faciliteter. At være støttemedlem giver ikke ret til at starte stævner i klubbens navn!. Man har heller ikke stemmeret ved evt møder og generalforsamling.

Vedtages forslaget skal der fastsættes kontingent for støttemedlemsskab.

Bestyrelsen foreslår 150kr årligt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Jeannett Nygaard (villig til genvalg)

Kicki Sulbæk (ønsker ikke genvalg)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant.

9. Valg af 2 interne bilagskontrollanter og en suppleant.

10. Valg af ekstern revisor.

11. Eventuelt.