Sportsrideklubben Lerbæk

Medlemskab  (gældende fra 01.08.2017)

Senior +25: 325 kr. halvårligt

Senior 18-25: 225 kr. halvårligt

Junior -18: 125 kr. halvårligt

Passiv, Handicap eller Pensionist: 120 kr. halvårligt

 

Man melder sig ind et halvt år af gangen og medlemsskabet betales henholdvis 1.februar og 1.august.

 

Opstaldning (gældende fra 1. januar 2020)

Fuldpas

Boksleje pr. måned 1200,- samt depositum på 1300,-

Har du mere end 1 hest, gives der efterfølgende 10% på boksleje pr. ekstra hest.

Inkluderet i bokslejen er:

•Ind- og udlukning i hverdagene

•En håndfuld hø om morgenen (efter personalets skøn)

•Tildeling af kraftfoder 3 x dagligt

Samt:

•Ryttere til og med 16 år har 1 x ugentlig hold dressurundervisning v. klubbens underviser, mod betaling af merpris på 100 kr. pr. måned er undervisning v. klubbens berider.

 

Krav:

Ved opstaldning i fuldpas forpligter man sig til at benytte det strøelse og stråfoder, som klubben tilbyder.

Ønsker man både at fodre med det kraftfoder, som klubben tilbyder, og eget kraftfoder, vil personalet kun tildele klubbens kraftfoder. Eget kraftfoder må man selv stå for.

Ønsker man kun at fodre med eget kraftfoder, vil personalet tildele dette. Forudsat at foderet er fordelt i bøtter med tydeligt påført hestenavn (som hidtil).

Hesteejeren skaffer selv for egen regning 1 x foldesæk, hvorpå der tydeligt påføres hestens navn.

Hesteejeren er selv ansvarlig for, at bokstavlen, herunder ønsket mængde af stråfoder / kraftfoder / strøelse er korrekt anført.

 

Personalet afvejer hver morgen den mængde hø der er bestilt til den enkelte hest. Der kan tilkøbes 5 kg. hø/wrap ved behov. 

Foderændringer kan ske til hver den 1. i måneden.

Strøelse (pil / piller) kan bestilles til udlevering tirsdag og fredag.

 

 

Selvpas:

Boksleje pr. måned 1500,- samt depositum på 1300,-.

Har du mere end 1 hest, gives der efterfølgende 10% på boksleje pr. ekstra hest.

Inkluderet i bokslejen er:

•Ind- og udlukning i hverdagene

•Tildeling af hesteejerens eget stråfoder 1 x dagligt (morgen)

•Tildeling af kraftfoder 1 x daglig (morgen)

Samt:

•Ryttere til og med 16 år har 1 x ugentlig hold dressurundervisning v. klubbens underviser, mod betaling af merpris på 100 kr. pr. måned er undervisning v. klubbens berider.

 

Krav:

Ved opstaldning i selvpas forpligter man sig til at benytte den strøelse, som klubben tilbyder.

Strøelse (pil / piller) kan bestilles til udlevering tirsdag og fredag.

 

Ekstra:

•Middagsfodring (kraftfoder + stråfoder) mod en merpris på 100 kr. pr. måned

 

Klubben råder over 10 selvpas bokse. Selvpas er for dem der ønsker andet stråfoder end det klubben tilbyder.

 

Sommergræs:

Sommergræs for i forvejen opstaldede heste koster 300 ,- pr. måned, når man samtidig betale boksleje 1100 ,- pr. måned.

- Yderligere tilkøb i form af strøelse, kraftfoder og stråfoder samtidig med sommergræs følger ovenstående priser.

- Sommergræs uden boks koster 700 kr. pr. månede.

- Reservation af ”egen” boks, hvis man fjerner hesten fra Sportsrideklubben Lerbæk (f.eks. sommerferie) 500,- pr. måned.

 

Alle priser er pr. påbegyndt måned

 

Til og med rytterens 16. år er der en ugentlig holdundervisningstime i dressur ved Trine Suhr Vig Jensen med i opstaldningsprisen. Det gælder uanset om rytteren rider pony eller hest.

 

På SRL fodres alle dage tre gange dagligt: morgen (ca. kl. 7), middag (ca. kl. 12) og aften (ca. kl. 19).

Ud / indlukning

På SRL er ud-og indlukning inkluderet i prisen.

Hestene lukkes ud alle hverdage kl. ca. 8.00 og lukkes ind enten kl 12 eller kl.15 alt efter pensionærs ønske. Du kan vælge selv at lukke ud og ind. Skriv på tavlen, hvordan du ønsker din hest lukket ind / ud eller tal med staldpersonalet.

I weekender og på helligdage lukker pensionær selv sin hest ud.

 

Bemærk!

På SRL er et krav, at alle heste / ponyer har min. 4 timers foldtid dagligt, med mindre vejret ikke tillader det.

 

 

 

TAKSTBLAD pr. 1. januar 2019

Tilkøb:

Hø 3,- pr. kg (gældende fra den 1. marts 2019)

Wrap 2,- pr. kg.

Pilestrøelse 85,- pr. trillebør (gældende fra den 1. August 2019)

Træpiller 45,- pr. sæk (gældende fra den 1. februar 2019)

Aveve Sport 7,- pr. kg.

Aveve Optimal 9,- pr. kg.

 

 

Service tilkøb:

Udmugning pr. måned 350,-

Udmugning pr. uge 100,-

Udmugning pr. dag 25,-

Klokker på morgen 150,- pr. måned

Staldbandager eller dækken af morgen 150,- pr. måned

Dækken på morgen 150,- pr. måned

Dækken af eftermiddag 150,- pr. måned

Dækken på eftermiddag 150,- pr. måned

Klokker af efter middag 150,- pr. måned

 

 

 

 

 

Vask/solarium