Sportsrideklubben Lerbæk

Dressur

Priser

Bemærk.

Enetimer v. Lisbeth Juel Nielsen

275 kr./pr. gang (ridning/undervisning)

varighed 30 minutter

Hest/pony i ridning v. Lisbeth Juel Nielsen

½ ridning (3 gange ugentligt) 2.200 kr./ pr. måned


Fuld ridning 3.000 kr./ pr. måned

priser for hest/pony i ridning er eksklusiv opstaldning.


Enetimer v. Trine Jensen


120 kr./pr. gang

varighed 30 minutter

SpringHold undervisning 1 x ugen v. Søren Hedegård

500 kr./måneden*

410 kr./måneden* for u. 16 ryttere

550 kr./måneden* for ikke-opstaldede

Undervisningen er om mandagen

DressurholdParthold - Trine Suhr Vig Jensen

Inkluderet i partsleje

Ugentlig undervisning tirsdage

Kun for partslejere

Ponyhold - Trine Suhr Vig Jensen

Inkluderet i boksleje

Ugentlig undervisning tirsdage

Kun for opstaldere

Ponyhold - Trine Suhr Vig Jensen

175 kr./måneden* + halkort

For udefrakommende

Ugentlig undervisning tirsdage

Voksenhold - Lisbeth Juel Nielsen

300 kr./måneden* + halkort

For udefrakommende

Ugentlig undervisning torsdage

Ponyhold udefrakommende - Lisbeth Juel Nielsen

225 kr./måneden*

Kun for udefrakommende

Ugentlig undervisning torsdage

Parthold tilkøb - Lisbeth Juel Nielsen

100 kr./måneden*

Kun for opstaldere

Ugentlig undervisning torsdage

Ponyhold tilkøb - Lisbeth Juel Nielsen

100 kr./måneden*

Kun for opstaldere

Ugentlig undervisning torsdage

Elevhold - Trine Suhr Vig Jensen

350 kr./månede inkl. leje af hest

Ugentlig undervisning onsdag

* Ved holdundervisning er der en mdr. opsigelse og opsigelse kan kun ske ved afsendelses af mail til kasseren.  srlkasse@gmail.com


* i vinther og efterårsferie, mellem jul og nytår og på alle hellidage er der ingen holdundervisning. Juli månede er betalings og undervisnings fri.